Åbning af Ladegårdsåen


Med åbningen af Ladegårdsåen, og nedrivningen af Bispeengbuen, får befolkningen i København og Frederiksberg Kommune et stort grønt parkområde til rekreative formål samt skybrudssikring for at undgå vand i kældrene ved ekstreme regnskyl. Der bliver også mulighed for kajaksejlads på Ladegårdsåen og anlæggelse af bredere cykelstier samt sivegader.

I forbindelse med debatten om hvordan åbningen af Ladegårdsåen kan udføres, fremsendes visualisering af Bispeengen, efter nedrivning af Bispeengbuen og åbning af Ladegårdsåen, med det oprindelige åbne åløb.

Desuden fremsendes visualisering af til og frakørslen v/Landbohøjskolen samt til og frakørslen v/Bellahøjtunnelen, med en boret 5,8 km vejtunnel, fra den langsgående havnetunnel til Hillerødmotorvejen ved Bellahøjtunnelen.

Den langsgående havnetunnel er 2. hovedforslag B6, i henhold til Rambølls rapport, vedrørende ”Linjeføringsanalyse for Østlig Ringvej Om København” November 2012, til Transportministeriet.

Visualiseringerne i A 0 (84x120 cm), opklæbet på 10 mm plader, fremvises gerne for interesserede.

Uhindret trafik i byggeperioden med boret vejtunnel.
I forbindelse med bygningen af til og frakørslen v/Landbohøjskolen, til den borede vejtunnel, foreslås denne til og frakørsel udført med Box Jacked Tunnel metoden, også kaldet Pibe jacking metoden (Licitationen 17. september 2014). Denne metode bruger Københavns Kommune i dag i forbindelse med renoveringen af hovedkloak ved Vigerslevvej/Gammel Køge Landevej.

Nedrivningen af Bispeengbuen.
Med nedrivningen af Bispeengbuen, kan arealer frigøres for salg af byggeretter til et betydeligt antal etagemeter til medfinansiering af udgifterne til åbningen af Ladegårdsåen, nedrivning af Bispeengbuen, samt skybrudssikringen.

Frederiksberg Kommune ejer også en del af arealerne på Bispeengen.

Økonomi for en boret vejtunnel:
En boret 5,8 km vejtunnel, fra den langsgående havnetunnel, til Hillerødmotorvejen ved Bellahøjtunnelen, med til og frakørsel v/Landbohøjskolen, kan udføres af et OPP-selskab som finansierer, projekterer, bygger og driver vejtunnelen i 50 år som betalingstunnel, uden direkte omkostninger for Københavns og Frederiksberg Kommune.


Hilsen
Peter Wimmelmann Larsen

Mail: p.wimmelmann@larsen.mail.dk
Telefon: +45 40355721

Vedhæftet:
bisbeengen-medladegaardsaaen-041214-lille.pdf
tilogfrakoerselbellahoejtunnel-031214-lille.pdf
tilogfrakoersellandbohoejskolen-120115-lille.pdf