Københavner tunnel, KøbenhavnerTunnelGruppen
Introduktion--- Det løser Københavnertunnelen--- Linjeføringen--- Miljø--- Tekniske data


Forslag til tekniske data for Københavnertunnelen & Svanemølletunnelen

Københavnertunnelen:
Længde 9 km (2 x 3 spor á 3,5 m samt 2 nødspor á 3,0 m) 49 stk. sænketunnelelementer á ca. 200 m Bredde 34,6 m, Højde ca. 7,8 m, graves/spules 1,5 m ned under bunden af Havnen.
Midlertidige Stål-Spunsvægge og Flydespærringer benyttes for at undgå snavset vand i byggeperioden. Københavns City Terminal (undersøisk P-anlæg i 2 etager) ca. 300 x 300 m, 1,5 m under bunden af havnen (vanddybde 5 - 10,5 m), udføres som gravet og støbt vandtæt konstruktion. Stål-spunsvægge trykkes ned omkring konstruktionen, hvor der tages særligt hensyn til at opretholde grundvandspejlet omkring bebyggelsen.

Undergravningen under togbanen til Lufthavnen samt under Amagermotorvejens indfletning til og fra Centrum/Amagermotorvejen, udføres som Jacked Tunnels.

Københavnertunnelen fra Nordhavn Øst til Helsingmotorvejen:
Længde 3,5 km. 6 spor + 2 nødspor Cut and Cover (grave, støbe og dække til tunnel). Her bruges også stålspunsvægge som trykkes ned.

Tunnelen under bygningerne syd for Paustian, Kystbanen/S-banen, Østerbrogade, Farumbanen samt Frederiksbergbanen udføres som Jacked Tunnels.


Snit i Københavnertunnelen under udarbejdelse.