Københavner tunnel, KøbenhavnerTunnelGruppen
Introduktion--- Det løser Københavnertunnelen--- Linjeføringen--- Miljø--- Tekniske data


OVERSIGTSKORT af:

Københavnertunnelen med 52 hektar Grønne Kiler
30. september2019

Ny undersøisk bus- p-plads ved Amalienborg
7. august 2019

Københavnertunnelen med Metropolzonen
”En Grøn Boulevard gennem København”
24. juli 2019

VVM-undersøgelse af Københavnertunnelen
22. maj 2019

Et grønt Hovedstadsområde ”GameChanger” til Folketingsvalget
19. februar 2019

Her kan du hente en printklar fil af vores A3 folder(rullefals):
Et grønt Hovedstadsområde ”GameChanger” til Folketingsvalget

Den er du velkommen til selv at printe til brug ved Folketingsvalget

FAKTA-ARK til print i A4 format: FAKTA

VVM-undersøgelse af Københavnertunnelen
(den langsgående havnetunnel)

25. august 2018

Forundersøgelse af en østlig ringvej (havnetunnel) i København
13. juni 2017

Pressemeddelelse vedrørende Den østlige Ringvej om København
10. maj 2017

Åbning af ladegårdsåen Debat Januar
10. februar 2015

Nytårshilsen 2014

Grundejerne skal betale havnetunnelen i København Ingeniøren
Ingeniøren 30. dec. 2013

Pressemeddelelse vedrørende aktindsigt i undersøgelse af mulige linjeføringer for en østlig omfartsvej om København
23. juni 2013

Aktindsigtsmateriale hosTransportministeren om Linjeføringsundersøgelse
1. marts 2013

Fremtidssikret løsning af vejinfrastrukturen i Hovedstadsregionen
27. februar 2013

Oversigtsbillede af Københavnertunnelen
26. februar 2013

Københavnertunnelen Park and Ride
26. februar 2013

Storkøbenhavnske kommuner enige om trafikplan
Ingeniøren d. 31. januar 2013

Københavnertunnelen står stærkest
Status pr. 1. januar 2013

Pressemeddelelser
6. - 7. november 2012
Vedrørende Økonomiudvalget i Københavns Kommune beslutning om dagsordenen pkt. 7. Havnetunnel / østlig


Foretræde for Økonomiudvalget vedr. sag på dagsordenen pkt. 7. Havnetunnel / østlig omfartsvej (2012-156007)
6. november 2012

Redigeret tegning: Snit i sænketunnel
18. september 2011

Status for Københavnertunnelen og valg af linieføring
5. oktober 2011

Ringvej overflødiggør forslag om betalingsring om København
Ingeniøren 2. september 2011

Box-jacking technique undgår at forstyrre togtrafikken på Kystbanen, Farumbanen og Frederiksbergbanen.
11. august 2010

Infrastrukturen er en forudsætning for finansieringen af en Cityring
8. april 2010

Miljøfordele ved valg af den langsgående havnetunnel
27. januar 2010

De kloge løsningers tid
23. november 2009

Fremtidssenarier for Københavnertunnelen
28. oktober 2009

"Vejen beredt for Cityterminalen"
18. juni 2009

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i hovedstadsområdet vedtaget
30. april 2009

Referat fra Københavnertunnelgruppens høring på Børsen
25. april 2009

Forslag til køreplan for Københavnertunnelen, Etape A
20. februar 2009

Punkt 5
Forslag til kommuneplantillæg med VVM og lokalplan for Nordhavnsvej, vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation 29. jan. 2009

Hele(30 sider) trafikaftalen af 29. januar 2009
Københavnertunnelen ApS, OPP-Pilotprojekt til Motorring 2 Øst, er med i aftalen "En grøn trafikpolitik"

NYTÅRSBREV
5. januar 2009

Pressemeddelelse
98 % af de Ultrafine Partikler mindre end 2,5 µm (PM2.5) renses i Københavnertunnelen
27. oktober 2008

Høringssvar og Idéforslag på den udgivne Cityringen-VVM-redegørelse og miljørapport
Maj 2008

CO2-Besparelser
Maj 2008

Bekræftelse for møde i Trafikudvalget
Den 3. april 2008

Følgeskrivelse til Opp Pilotprojekt indlevering til Trafikudvalget
23. marts 2008

Københavnertunnelen ApS indleverer nu til Folketingets Trafikudvalg, forslag til en Regional Ringvejsforbindelse øst om København som OPP-pilotprojekt
JANUAR 2007

Københavnertunnelen hugger den gordiske knude over
JULEHILSEN 2007

KØBENHAVN VÅGN OP!
DU SLÅR DINE BORGERE IHJEL PÅ GRUND AF MILJØET

23. Oktober 2007

Spørgsmål til Københavns Kommunes Økonomiudvalg samt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer
6. Oktober 2007

Pressemeddelelse
Københavns City Terminal Park & Ride koncept
2. Oktober 2007

M-30 Motor Ring Vejens Tunneler i Madrid
24. september 2007

Københavnertunnelens forslag til adgangsvej til Operaen
13. september 2007

AF Peter Wimmelmann Larsen, Dir./Projektkoordinator, Københavnertunnelen ApS

Pressemeddelse af EuroPark
11. december 2006

Pressemeddelelse
Reaktion på Sund & Bælt-forundersøgelse
18. oktober 2005

Pressemeddelelse
Juni 2005

Kronik DTU
3. Juni 2005

Tale ved trafikpolitiske konference om Københavnertunnelen, Landstingssalen, Christiansborg af Claus Larsen-Jensen
15. Januar 2005

Infrastruktur i 1765!