Københavner tunnel, KøbenhavnerTunnelGruppen
Introduktion--- Det løser Københavnertunnelen--- Linjeføringen--- Miljø--- Tekniske data


København er hårdt belastet af partikelforurening fra bilerne. Den tunge trafik med dieselbiler (lastbiler og busser) er skyld i 50% af partikelforureningen, selvom de kun udgør 8,6% af den samlede trafikmængde i København. København har store problemer med at leve op til de fælles EU-målsætninger på miljøområdet.

Samfundsmæssigt koster partikelforureningen årligt jævnfør Københavns Kommunes egne beregninger mange, dødsfald og mange alvorlige luftvejssygdomme.

Derfor er der god fornuft i at få fjernet den uvedkommende gennemkørende trafik fra de områder, hvor københavnerne bor, handler og færdes.

Skal det lykkes, forudsætter det, at denne trafik kan flyttes og at det kollektive trafiktilbud udgør et alternativ samt at de forskellige trafikformer kan kombineres i de mest bytætte områder.

Københavnertunnelen og Metro Cityringen udgør tilsammen derfor også svaret på de miljø- og sundhedsmæssige problemer for københavnerne.


En væsenlig del af de farlige gasser og partikler i en Københavner tunnel vil kunne blive filtreret væk inden den sendes ud fra tunnelen, så omgivelserne får glæde af et væsentligt forbedret luftmiljø.