Københavnertunnelen ApS Formålsparagraf
Københavner tunnel, KøbenhavnerTunnelGruppen
Introduktion - Det løser Københavnertunnelen - Linjeføringen - Miljø - Tekniske data


Binavn: Copenhagen-city-tunnel ApS (Københavnertunnelen ApS)

CVR-NR: 28848161

Stiftelse og registrerings dato: den 10.06.05

Formål:
Selskabet skal beskæftige sig med kommercialiseringen af de i stk. 2 nævnte rettigheder, samt beskæftige sig med arkitektopgaver, og deltagelse/medvirken i projekter og rådgivning, herunder projekter og rådgivning med tilknytning til opførelse af en eventuel Københavnertunnel.

Selskabet skal som led i varetagelsen af sit formål erhverve samtlige rettigheder i Danmark til det af Peter Wimmelmann Larsen udarbejdede projekt for opførsel af Københavnertunnelen, herunder samtlige navne, ophavs-, markedsførings- og varemærkerettigheder samt logoer domænenavne der ender på .dk (herunder www.kobenhavnertunnelen.dk og www.kobenhavnertunnelgruppen.dk, e-mailadresser, forretningskendetegn og anden immateriel ejendom.

PRINT SIDEN