Københavner tunnel, KøbenhavnerTunnelGruppen
Introduktion--- Det løser Københavnertunnelen--- Linjeføringen--- Miljø--- Tekniske data


A.
Der sikres en Motorring 2 Øst forbindelse fra Amagermotorvejen E47/E55/ E20 Syd til E47/E55 Helsingørmotorvejen i Nord under havnebunden i Københavns Havn samt under jorden fra Nordhavnen til Helsingørmotorvejen.

B.

Det er muligt at komme til og fra City uden at belaste de tætte byområder med uvedkommende gennemkørende trafik.

C.
Indre By, Amager, Christianshavn, Islands Brygge, Kalvebod Brygge/Sydhavnen, Østerbro, Langebro og Knippelsbro kan fredeliggøres for trafik, som fremover ikke skal igennem disse bydele. I prospektet gennemgås område for område de fordele som opnås med Københavnertunnelen.

D.
Nye områder i byen kan fremover indrettes til aktivitets- og væresteder for befolkningen i gaderummet og på pladser.

E.
Vilkårene for gående og cyklende i byen forbedres.

F.
Der vil kunne sikres en direkte trafikal adgang til Operaen og det nye skuespilhus, så Indre By, Christianshavn og Amager ikke skal belastes af trafik herfra.

G.
Det bliver muligt at etablere København City Terminal, mellem Operaen og skuespilhuset som et undervandsanlæg, hvor alle trafikformer kan kombineres: 1) Biler, der parkeres på de 4.600 pladser. 2) En Metrostation – ”Operaen” - som placeres i forbindelse med anlægget. Det kræver at linjeføringen for metroen og den planlagte station ved Marmorkirken besluttes tænkt sammen som her foreslået. Herfra vil der være adgang med metroen til hele byen. 3) Express-Tunnel-Bus fra Svanemøllen Station, Nordhavn, Refshaleøen og Forlandet til Metrostationen i Terminalen og retur, bliver fødelinie for 34-80.000 påstigende passagerer til Metrostation ”Operaen” ved fuld udbygning af ovennævnte områder. 4) København får også mulighed for at få sin første store busterminal nogensinde, med 300 busholdepladser, i dette undervandsterminalanlæg - både for bybusser, fjernbusser og danske samt internationale turistbusser. 5) Taxiholdeplads. 6) Cykelparkering til 3000 cykler.

H.
Med København City Terminal og Københavnertunnelen vil det kunne sikres, at Operaen og Holmen trafikalt knyttes tættere til resten af byen. Tværgående rullende fortove og cykelstiforbindelse gennem terminalen sikrer dette, sammen med til- og frakørsel for biler med autorisation til og fra området.

I.
Der skabes en trafikforbindelse til Refshaleøen, så området kan aktiveres til byggeri af nye boliger m.v. inklusive offentlig transport med Express-Tunnel-Bus.

J.
Den tunge trafik fra Københavns Havns nye bulk havn på Benzinøen kan afvikles uden belastning for lokalområdet. Det fordrer en fredeliggørelse af Amager Strandvej og en tvangsrute for lastbiltrafik via Københavnertunnelen.

K.
Trafikken i Voldgaderne vil blive mindsket, så der kan skabes en løsning for overfladetrafikken på Nørreport Station.

L.
Der skabes en løsning for trafikken fra de mange nye boliger og arbejdspladser i Nordhavnen, samt lastbiltrafikken fra containerhavnen og de mange turistbusser til og fra den nye krydstogthavn i Nordhavnen til og fra Københavns Lufthavn, så denne trafik ikke skal igennem byen.


M. Der vil kunne sikres en løsning på problemerne med omlægningen af trafikken i Strandøreområdet på Østerbro.

N.
Københavnertunnelens til- og frakørsler medfører, at byen på tværs af havnen får nye tværgående forbindelser under vandet foruden de eksisterende broer.